Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo rakennetaan kestämään 100 vuotta

Oy Lining Ab mukaan Sulkavuoren keskuspuhdistamohankkeeseen Büschin sulkuluukuilla

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon rakentaminen Sulkavuoreen aloitettiin vuonna 2018. Uusi jätevedenpuhdistamo tarvitaan, sillä nykyiset Tampereen ja Lempäälän puhdistamot eivät vastaa tulevaisuuden lupavaatimuksia eikä niiden saneeraaminen ollut taloudellisesti järkevää.
”Kyseessä on Pirkanmaan historian suurin investointi ympäristöhankkeeseen. Päästöt vesistöihin laskevat selvästi, kun laitokselta tulee ulos aiempaa puhtaampaa vettä”, kertoo Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon projektipäällikkö Veli-Matti Hatvala. Hankkeessa ovat mukana Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Prosessiputkisto- ja koneistourakoitsijana toimii Skanska Infra Oy.

Sulkavuori1

Merkittävä hanke koko Suomen mittakaavassa

Kaksiosainen hanke sisältää Sulkavuoren keskuspuhdistamon sekä sinne johtavien siirtoviemärien ja -tunnelien rakentamisen. Lisäksi rakennetaan jätevesipumppaamot vanhojen puhdistamoiden tilalle sekä Pyhäjärven purkuputki. Keskuspuhdistamohanke on monella tavalla merkittävä. Puhdistamon ja siirtoviemärien rakentamisen työllistävä vaikutus on noin 2500 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan keskuspuhdistamo palvelee lähes puolta miljoonaa suomalaista. ”Tämän kokoisia jätevesilaitoksia rakennetaan Suomessa hyvin harvoin. Skanskan näkökulmasta hankkeen merkitys on valtava, tietysti taloudellisesti ja totta kai ammatillisesti, kun päästään tekemään näin iso kokonaisuus”, sanoo yksikön johtaja Markku Ihamäki Skanska Infralta.

Keskuspuhdistamo tulee olemaan rinnakkaissaostusperiaatteella toimiva aktiivilietelaitos, jossa jätevesi puhdistetaan mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Laitos on varustettu kokonaistypen poistolla ja puhdistetun veden hygienisoinnilla. Vaikka seudun väkiluku ja jätevesien määrä kasvavat, Pyhäjärven ja sen alapuolisten vesistöjen kuormitus vähenee. Puhdistamo louhitaan kallion sisälle, joten jäteveden käsittelylämpötila pysyy samana talvellakin. Huoltovarmuutta lisäävät useat rinnakkaiset jäteveden käsittelylinjat, varalaitteet kaikille koneille sekä oma biokaasulaitos.

Laitevalinnoissa tärkeää tekninen toimivuus ja toimittajan asiantuntemus

Sulkavuori3

Keskuspuhdistamoon tulee saksalaisen Büschin sulkuluukut, joita käytetään kanavissa ja altaissa vesiprosessin alusta loppuun. ”Büsch on kunnianhimoinen edelläkävijä ja ylittää standardien vaatimukset sulkuluukkujen tiiveydestä. He ovat olleet mukana merkittävissä hankkeissa esimerkiksi Lähi-idässä ja Lontoon Thames-joen putkitunneleissa. Büsch onkin parhaimmillaan vaativissa kohteissa”, Liningin liiketoimintapäällikkö Tapio Mäki sanoo. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo arvostaa hankkeen toimittajissa hinta-laatu-suhteen lisäksi toiminnan läpinäkyvyyttä. ”Ensimmäinen kriteeri on, että laitteet täyttävät suunnittelijoiden vaatimukset. Lisäksi on todella tärkeää, että laitetoimittaja osaa tuoda esille seikkoja, joita suunnittelija ei ole välttämättä huomannut. Jos jotakin vaatimusta ei tarvita tai tarvitaan jokin lisämauste, tuodaan se oma asiantuntijuus näkyviin”, Veli-Matti Hatvala sanoo. Skanska Infra teki tarjousvaiheessa alustavat laitevalinnat ja tilaaja hyväksyi lopulliset laitteet.

”Yhteistyö Liningin kanssa on ollut hyvinkin asiallista, ja sekä henkilöt Suomen päässä että Büschin tehtaan väki ovat olleet ammattitaitoisia. Muihin urakoihin liittyvien suunnitelmien toimitukset sovitussa aikataulussa, tekninen tuki ja osaaminen on ollut vakuuttavaa”, Markku Ihamäki sanoo.
Teknisen toimivuuden lisäksi kriteereitä valituille laitteille ovat olleet takuuseen ja huoltoon liittyvät asiat sekä asennuksen aikainen tuki. Rakennusvaiheessa logistiikka ja tuotannon seuranta korostuvat. Sulkuluukuissa on tärkeää myös mittojen muunneltavuus kohteen tarpeiden mukaan. ”Sulkuluukkumarkkina Suomessa on muuttunut siitä, mitä se oli 10–15 vuotta sitten. Kotimaisten toimittajien lisäksi alalle on tullut eurooppalaisia toimittajia. Tyypillisesti luukut ovat tehdastekoisia ja räätälöidään aina kohdekohtaisesti”, Ihamäki sanoo.

Jäteveden käsittely alkaa syksyllä 2025

Sulkavuori2

Tällä hetkellä keskuspuhdistamolla tehdään betonitöitä, ja tekniikka-asennukset aloitetaan alkuvuodesta 2023. Koekäyttö alkaa näillä näkymin vuoden 2025 alussa, ja puhdistamo otetaan käyttöön syksyllä 2025. 

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamossa voidaan käsitellä jätevettä seuraavat sata vuotta. Tulevaisuudessa laitoksen kapasiteettia on mahdollista kasvattaa kahdella lisälinjalla, jolloin se voisi käsitellä yli 600 000 asukkaan jätevedet. ”Laitosta rakennetaan tällä hetkellä vuoden 2040 väestöennusteen mukaan, ja ennustetta seurataan vuosittain. Olemme varautuneet siihen, että jos väkimäärä vielä kasvaa, laajentamisvaraa löytyy”, Veli-Matti Hatvala toteaa.

Kuvat Tampereen Keskuspuhdistamon henkilökunnan kuvia.

Anna määrä:

Lisää