Laitekaivot osana aluemittausta

Paraisten Vesihuoltolaitos toimii Paraisilla, joka on Suomen ainoa kunta, jolla ei ole maarajaa muiden kuntien kanssa. Se on yksi Suomen suurimmista mökkikunnista. Paraisten Vesihuoltolaitoksen toiminta jakautuu neljään kantaverkoon eli Kanta-Parainen pääsaarella, Nauvo, Korppoo ja Houtskari. Alueella on 70 asuttua saarta ja yhteensä 3 000 asiakasta. Neljässä saaressa on oma jäteveden puhdistamo ja pumppaamoita alueilla on kymmeniä, kun tavallisesti niitä on kunnan alueella muutamia. Henkilökuntaa on 15.

Haasteellisen toiminnasta tekevät isot repaleiset välimatkat, mutta pienet volyymit. Jo pelkästään matka Houtskariin Kanta-Paraisten konttorilta kestää 2,5 tuntia kolmella eri lautalla ja näistä pisin lauttamerimatka kestää 30 min. Kesällä Paraisilla on paljon turisteja ja veneilijöitä, jolloin palveluiden käyttö moninkertaistuu. Koko verkosto on ennakkoon mitoitettava kesän huippukäytön mukaan. Kanta-Paraisille vesi tulee siirtolinjaa pitkin Turun Seudun Vedeltä TSV:ltä, mutta saarilla pohjavesivarannot ovat pieniä ja heikkoja, joten Korppoossa ja Houtskarissa tehdään talousvesi käänteisosmoosiolla merivedestä. 

Marko Rusi Marko Rusi, Paraisten Vesihuoltolaitoksen vesihuoltopäällikkö

Suomessa ei ole montaakaan vesihuoltolaitosta, joka hyödyntää tätä tekniikkaa samassa mittakaavassa. Kun volyymit ja järjestelmät ovat pieniä, niin pienimmätkin häiriöt aiheuttavat suhteettoman suuren toimintahäiriön. Jotta toiminta olisi katkotonta, niin on käytettävä korkealaatuisia tuotteita ja luetettava järjestelmään, joka paikallistaa vauriot ja häiriöt, jotka on pystyttävä korjaamaan nopeasti.

Paraisten Vesihuoltolaitos luottaa Liningin laitekaivoihin

Paraisten Vesihuoltolaitos on tehnyt pitkään yhteistyötä Liningin kanssa. ”Vesihuoltoverkostomme, pumppaamomme ja jätevesipuhdistamomme ovat levittäytyneet laajalle alueelle, joten kaukovalvontaan ja etäohjaukseen suunniteltu AqvaRex -ohjelma on mahdollistanut meidän verkostomme jatkuvan kunnonseurannan selkeästi karttapohjalle havainnollistaen. Parainen on jaettu eri mittapiireihin, joka mahdollistaa verkoston jakamisen sopivan kokoisiin osiin. Näin voidaan mitata kyseiselle alueelle tuleva vesimäärä ja vuotojen tehokas ja nopea paikannus onnistuu nopeasti. Olemme räätälöineet tämän yhdessä Liningin kanssa. Muilla ei löytynyt vastaavaa ratkaisua. Hyödyt ovat olleet kiistattomia. Verkoston veden mallinnusdatan kalibrointi on ollut tehokasta ja olemme saaneet tarkempaa tietoa veden käyttäytymisestä. Jos tulee jokin vesikriisi tai kontaminaatio, niin tiedämme hyvin nopeasti, miten se leviää verkostossa. Samoin klooripuhdistuksissa tiedetään tarkalleen, miten aine liikkuu verkostossa. Jo pelkästään vesihuoltolakikin velvoittaa vesilaitosta tietämään mitä verkostossa tapahtuu”, kertoo Marko Rusi, Paraisten Vesihuoltolaitoksen vesihuoltopäällikkö.

Hän jatkaa vielä ”kun tiedämme yhdelle alueelle toimitetun veden määrän ja kuinka paljon  vettä poistuu toisen mittakaivon kautta, saamme todellisen tiedon myydyn veden määrästä eli alueellisen vesitaseen, eikä vain koko kunnan yhteistä vesitasetta. Kaikki Kanta-Paraisten vesimittarit ovat vaihdettu etäluettavaksi, joten näemme todellisen myydyn vesimäärän helposti. Voidaan määritellä myös todellinen vuotovesiprosenttikin. Vuotovesiprosentit eri vesilaitoksilla vaihtelee alle 10 %:sta jopa 50 %:iin."

Vesihuoltolaitoksen alueella on yli 20 laitekaivoa. Vesijohtoverkoston laitekaivossa hyödynnetään magneettivirtausmittareita, jotka mittaavat tulevan ja lähtevän veden määrän, sähkönjohtavuuden ja lämpötilan. Liningin laitekaivoihin päädyttiin, kun kilpailijan kaivot olivat liian ahtaita, pimeitä ja niissä oli vuotoja ja niiden kestävyys oli pettymys. Laitekaivojen on oltava tilavia ja kestäviä, jotta niiden sisälle on mahdollisuus sijoittaa sähköt sekä mittarointi, eikä ole tarvetta ulkoisille katukaapeille eli se on kustannustehokas ratkaisu. Sähköt ovat myös turvassa mm. ilkivallalta. Liningin laitekaivoja ei ole ollut tarvetta saneerata.

”Ainoa miinus on, että automaation toimitukset ovat välillä venähtäneet hyvän tilauskannan vuoksi eli toivottavasti saadaan lisää resursseja sille puolelle. Tulevaisuudessa digitalisaatio tulee korostumaan ja kasvamaan myös vesilaitoksilla. Se toimittaja, joka pysyy siinä kehityksessä mukana, tuo uusia tuotteita ja palveluita markkinoille, niin vetää pisimmän korren. Vesihuoltolaitoksilla etäkäyttö lisääntyy, resurssit pienenevät, tehokkuutta kasvatetaan, vaatimukset kasvavat ja silloin tarvitaan uusia ratkaisuita, jotta pystytään vastaamaan näihin lisääntyviin vaatimuksiin. Liningilla on aina ollut hyvät tuotteet ja tarvikkeet. Kustannustehokkuus on päivän sana ja sitä on vaadittava meidän toimittajiltamme, kun meiltäkin sitä vaaditaan. Tarvitaan enemmän tietoisuutta omasta toiminnasta ja verkostosta ja on mietittävä aktiivisesti uusia ratkaisuita. Yhteistyömme on sujunut varsin mallikkaasti kaikilla rintamilla. Olemme kokeneet, että meidän haasteisiimme on haettu aktiivisesti ratkaisuita ja hyvät ratkaisut on saatukin. Jos minulle tulee jotain mieleen, niin voin aina soittaa Liningin suuntaan”Marko Rusi tiivistää vielä lopuksi.

Anna määrä:

Lisää