Lieto Sillilän jätevesipumppaamon saneeraus

Sillilän jätevesipumppaamon saneeraus

Lining saneerasi Liedon Vedelle Sillilän ja Kahlojan jätevesipumppaamot alkutalvesta 2017. Saneeraukset liittyivät Tarvasjoen ja Marttilan siirtoviemärin rakentamiseen: kapasiteettia oli tarve nostaa, pumppauksesta piti saada häiriötön ja ei ohivuotoja, pumppaamon tekninen käyttöikä n. 40 vuotta oli tullut täyteen (rak.vuosi molemmissa v. 1978), sähkökeskus, paineputkisto ja pumput piti uusia. Uutta kaukovalvontaa (AqvaMaxi) haluttiin myös hyödyntää.

"Toiveena oli löytää luotettava kumppani pumppujen mitoittamiseen ja saneerauksen toteuttamiseen. Meillä on pitkä yhteistyö Liningin kanssa mm. Pakurlan, Littoisten ja Loukinaisten jätevesipumppaamoiden saneerauksissa. Myös kokemukset Hidrostalin pumpuista on erinomaisia. Liedon kunta on sitoutunut 9 %:n energiansäästöohjelmaan; saneerattujen pumppaamoiden sähkölaskut ovat pudonneet n. 45 – 55%. Lisäksi kolmen pumpun vuorottelu aikaisemman kahden sijasta mahdollistaa entistä varmemman toimintaympäristön ja mahdollisuuden isojenkin vesimäärien johtamiseen. Ohivuotojen määrä on tämän vuoden osalta 0 m3. Liningin porukan ammattitaito siirtolinjojen pumppaamoiden mitoituksessa ja toimituksissa kertoo selkeästi pumppaamotoimittajien ykkösasemasta Suomessa.

Saneerauksen toteutus / aikataulu meni ongelmitta ja sovitussa ajassa. Kokenut porukka, tiedonkulku ja aikataulujen yhteensovittaminen eri osapuolten välillä hoitui mallikkaasti. Työn tekemisessä otettiin huomioon ympäristö, vesihuoltolaitoksen toiveet ja tarpeet, sekä ohipumppauksen järjestäminen sellaisella kalustolla, että suuretkin vesimäärät oli mahdollista ohipumpata. Sähkökatkojen tilaus, käyttöönotto ja tarkastukset ym. hoituivat hienosti. Pumppaamon mitoitus, painelinja ja tulevat vesimäärät kartoitettiin ennen tarjouksen tekemistä. Kustannukset ei ylittyneet ja lisätyöt oli maltillisia, lähinnä tilaajan (Liedon Vesi) toivomuksia ja muutoksia.

Pumppaamo on tiloiltaan parempi kuin monen olohuone. Toimiva, siisti, hiljainen ja kapasiteetiltaan kolminkertainen uusi, nykyaikainen pumppaamo. Uusi sähkökeskus ja kaukoivalvontana AqvaMaxi täyttää vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen.

Olemme erittäin tyytyväisiä kokonaisuuteen. Liningin kokemus ja ammattitaito mitoittaa ja suunnitella pumppaamosaneerauksia on huippua verrattuna kilpailijoihin. Myös yhteistyökumppaneina käytetyt Suomen Pumppaamohuolto Oy sekä Suomen Kaivosaneeraus Oy ovat alansa ammattilaisia; Teemme jatkossakin vahvasti yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa.

Tilaajan rooli oli helppo: töiden aikatauluttaminen, materiaalien toimittaminen, ohipumppauskalusto jne. hoitui Liningin toimesta. Liedon Vesi rakensi ennakkoon ohipumppausyhteen pumppaamon ulkopuolelle; näin saneeraus voitiin toteuttaa kerralla purkamalla sisäiset putkistot, sähkökeskus ja pumput pois.

Voin lämpimästi suositella Oy Lining Ab:tä yhteistyökumppaniksi pumppaamosaneerausta suunnitteleville laitoksille. Meillä on erittäin hyvät kokemukset yhteistyön sujuvuudesta ja kustannustehokkaasta toteutustavasta tilaajan toivomukset huomioiden. Tervetuloa tutustumaan meidän linjapumppaamoihin. Erityiskiitos Samille, Karille sekä Juusolle hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta!"

Aki Teini, Liedon Vesi

Sillilään asennettiin 3kpl uusia Hidrostal E06R-SMN2R jätevesipumppuja BO-jalustalla ja 18,5kW ilmajäähdytteisillä moottoreilla. Yksittäisen pumpun tuottoalue on 60-90 l/s. Lisäksi uusittiin sähkökeskus taajuusmuuttajineen, putkisto venttiileineen ja virtausmittareineen.


Anna määrä:

Lisää