Johtamisjärjestelmä ISO 9001 ja ISO 14001

Johtamisjärjestelmälogo

Oy Lining Ab on sertifioidusti todistanut toteuttavansa johtamisjärjestelmää niin toiminnan laadun kuin ympäristön tilan parantamiseksi.

Johtamisjärjestelmää rakennettiin koko Liningin henkilöstön kanssa sekä sidosryhmiä hyödyntäen, ulkoinen auditointi suoritettiin kesällä 2017 ja tästä meille myönnettiin sertifioidun johtamisjärjestelmän leima DNV-GL:n toimesta.

Toimintajärjestelmä ISO 9001

Lining on maan johtava puhdas- ja jätevesijärjestelmien toimittaja. Toimitamme asiakkaallemme niin yksittäisiä komponentteja kuin kokonaisjärjestelmiä pääasiassa suomalaisille vesilaitoksille ja vesiosuuskunnille. Toimintamme perusajatuksena on aina toimittaa asiakkaillemme laadullisesti parasta ja kokonaistaloudellisesti edullisimpia ratkaisuja. Pitkäaikaiset asiakas- ja päämiessuhteet takaavat Liningille, päämiehille ja asiakkaille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa pitkäjännitteisesti jatkuvan parantamisen kautta.

Liiketoimintamme perustuu myyjiemme aktiiviseen kenttätyöhön asiakkaidemme luona. Lisäksi meillä on tarjota asiakkaillemme ammattitaitoisia ja idearikkaita asennusratkaisuja, niin uudiskohteisiin, kuin kaikenlaisiin korjaus-, huolto ja saneerauskohteisiin. Liningilla on toimintaa päätoimipisteen Vantaan lisäksi myös Lappeenrannassa sekä Oulussa. Urakoinnit, saneeraukset ja huollot liikuttavat työntekijöitämme ympäri Suomen. Toimimme liiketoimintaympäristössä, jossa tyypillistä on pitkän tähtäimen ratkaisut suomalaisen vesihuollon hyväksi. Sekä asiakkaidemme, että Liningin tarkoitus on löytää kestävä kehitys, joka takaa vesihuollon katkeamattoman toiminnan. Vesihuollon tavoitteena on löytää tuotteet, joiden käyttöikä on yli 50 vuotta.

Jatkuvaa parantamista seurataan mittaamalla laatujärjestelmän ja ympäristöjärjestelmän ydinprosesseja sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä.  Seuraamme toiminnassamme tarjousten, toimitusten, projektien, saneerausten ja ostojen toimivuutta, ja pyrimme saamaan ne niin lähelle täydellistä kuin mahdollista.  Alkuvuodesta 2017 toteutimme asiakaskyselyn ja saimmekin runsaasti palautetta. Seuraava kysely lähetetään asiakkaillemme loppuvuodesta. Keräämme palautetta jatkuvasti aluemyyjiemme kautta ja palautetta voi antaa myös tämän sivun yhteydenottolomakkeen kautta.

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001

Oy Lining Ab:n ympäristöpolitiikka

Oy Lining Ab:n ympäristöpolitiikka on osa ISO 14 0001-standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Politiikka on hyväksytty myyntiryhmän laatukokouksessa 12.9.2016.

Otamme huomioon Oy Lining Ab:n kaikessa toiminnassamme läpikattavasti ympäristövastuun. Tarjoamme ammattitaitoisia ja laadukkaita vesihuollon kokonaisratkaisuja asiakkaillemme.  Edistämme osaltamme kestävän kehityksen toteutumista olemalla innovatiivinen yhteistyökumppani koko vesihuoltojärjestelmän elinkaaren ajan.

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet asetamme hallinnassamme oleviin toimintoihin, edistäen positiivisia ympäristövaikutuksia ja vähentäen syntyviä haitallisia vaikutuksia. Lisäksi pyrimme edistämään asiakkaidemme ympäristötietoisuuden lisäämistä ja ympäristövahinkojen välttämistä.

Ympäristöjärjestelmä dokumentoidaan kaikkien työntekijöiden saataville ja jokainen henkilökunnan jäsen vastaa omalla osallaan ympäristöjärjestelmän toteutumisesta. Täytämme lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset ja kehitämme ympäristövastuullisuutta jokapäiväisessä toiminnassamme jatkuvasti.

 

Oy Lining Ab:n ympäristöohjelma ja päämäärät

Olemme tunnistaneet Oy Lining Ab:n merkittäviksi ympäristönäkökohdiksi energian ja sen kulutuksen, luonnonvarojen käytön, liikenteen ja liikkumisen sekä positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan. Näistä ensimmäistä kolme yritämme vähentää mm. kiinnittämällä huomiota käytettävän sähkö- ja lämpöenergian tuotantoon, energian ja veden kulutukseen sekä jätteiden kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Pyrimme olemaan hiilineutraali yritys vuoden 2025 loppuun mennessä.

Anna määrä:

Lisää