Vastuullisuus

Lining haluaa olla ammattitaitoisin ja laadukkain vesihuollon kokonaisratkaisujen toimittaja sekä innovatiivisin yhteistyökumppani koko järjestelmän elinkaaren ajan. 

Arvomme

Vastuullisuus 
Olemme vastuullinen toimija ja meillä on toimintaamme tukeva toimintajärjestelmä. Pidämme mitä lupaamme. Raportoimme ympäristölainsäädännön ja standardien mukaisesti viranomaisille toiminnastamme.

Olemme sitoutuneet omistajakonsernimme (Indutrade) kautta YK:n Global Compact -ohjelmaan. Indutrade on allekirjoittanut Global Compact -sopimuksen 28.3.2019 ja raportoi YK:lle sopimuksen noudattamisesta vuosittain. Oy Lining Ab:n vastuullisuusnäkökulmat on sisällytetty strategiaamme ja pidämme huolen niiden jalkautumisesta päivittäiseen operatiiviseen toimintaamme asiakkaidemme parissa. Uskomme vakaasti, että liiketoiminnan vastuullisuuden lisääminen on avain kestävään kasvuun, kehittymiseen ja kannattavuuteen – nyt ja tulevaisuudessa. ​​​​​​​

Hawle tuotteiden virallisena maahantuojana koemme olevamme vastuussa tuotteiden saatavuudesta ja oikea aikaisesta toimituksesta. Toimitusvarmuutemme tukee ekologista ja vastuullista logistiikkaa. Hankintaprosessia noudattamalla pystymme vähentämään osatoimitukset minimiin.

Kehitämme jatkuvasti toimintajärjestelmää esimerkiksi vuosittaisilla auditoinneilla ja lisäämme osaamistamme haastamalla organisaatiota toimimaan tehokkaammin, vastuullisemmin ja turvallisemmin.

Toimintamme punaisena lankana on yhdessä vastuullista vesitekniikka. Edistämme vastuullista vesitekniikkaa yhdessä Liningin henkilöstön sekä yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa.

Tuloksellisuus 
Haluamme olla tuloksellinen yhteistyökumppani niin asiakkaille, henkilökunnalle, toimittajille kuin omistajille.
Ymmärrämme, jotta yritys menestyisi, sillä on oltava perustavanlaatuinen olemissyy, joka löytyy sen luomasta arvosta paitsi osakkeenomistajille, myös maailmalle. Siksi Lining on yli 60 vuoden ajan tehnyt menestyksekkäästi yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden muiden kanssa edistääkseen ja kehittääkseen suomalaista vesihuoltoa. Keskittymisemme luonnonvarojen järkevään hyödyntämiseen, jätteiden kierrättämiseen ja ihmisten huomioimiseen toimitusketjuissa, on vahvistanut liiketoimintaamme ja yhteistyökumppaneitamme mitattavalla tavalla.

Innovatiivisuus 
Kehitämme uusia innovatiivisia ratkaisuja suomalaisen vesihuollon hyväksi.
 Kehitämme jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja suomalaisen vesihuollon hyväksi. Viimeisimpänä älykkäät vesihuolto­verkostojen kokonais­ratkaisut kaiken kokoisille vesilaitoksille.

AQUAVISIO logo 2023

Samalla kehitämme uusia toimintamenetelmiä henkilökuntamme työskentelyyn. Pandemian aikana otimme käyttöön etätyömallit ja asiakkaidemme toiveesta kehitimme sähköisiä tilausjärjestelmiä ja suoraviivaistimme prosesseja.

Omistaja - konserni​

Indutraden vastuullisuusstrategia perustuu yhteisesti jaettuun tahtotilaan siitä, että konsernin yhtiöt kehittävät jatkuvasti liiketoimintaansa taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.​

​Vastuullisuusstrategia rakentuu kolmesta elementistä: ihmiset, ympäristö ja kannattava kasvu – joista jokaiselle on asetettu tavoitteet vuoteen 2030​

​Ihmiset​
Tavoite 2030: 100% sitoutuminen​

​Ympäristö​
Tavoite 2030: CO2 neutraalius (scope 1 ja scope 2)​

​Kannattava kasvu ​
Tavoite 2030: 100% Indutrade yhtiöistä edistää kestävää kehitystä​

 

Mitä kestävyys itse asiassa tarkoittaa?​

Vastuullisuus

Kestävyys termi tulee alun perin metsätaloudesta ja tarkoittaa, että puuta ei kaadeta enempää kuin se voi kasvaa takaisin kulloinkin. Sen nykyaikainen merkitys on, että ei pitäisi kuluttaa enempää kuin voidaan kasvattaa uudelleen, uudistaa ja tarjota uudelleen tulevaisuudessa. Tavoitteena on siis säilyttää luonnollinen uusiutumiskyky. ​

Vedenjakeluventtiilien ja -liitosten/ vesitekniikan maahantuojana kiinnitämme huomiota ympäristön suojeluun ja käytämme energiaa säästeliäästi kuljetuksiin ja varastointiin. Kestävän kehityksen hankkeemme eivät kuitenkaan liity pelkästään ekologisiin näkökohtiin, vaan myös taloudellisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin. Maahantuomamme tuotteet ovat tekniseltä käyttöiältään markkinoiden parhaita, toimintavarmoja ja teknisesti kehittyneitä. Nämä ominaisuudet eivät korvaa uusiutumista, mutta pitkittävät tuotteen elinikää seuraaville sukupolville. Kestävä kehitys ei ole meille trendi, vaan yrityksen politiikka, jonka mukaan elämme.

Tutustu Indutraden vastuullisuustaporttiin täältä

Lue lisää YK:n vastuullisuusperiaatteista täältä

Whistleblowing Centre – ilmoituskanava eettisille rikkeille

Indutrade-yritysten hyvä maine perustuu rehellisyyteen ja hyvään liiketoimintakäytäntöön. Pyrimme ylläpitämään läpinäkyvää liiketoimintaympäristöä ja korkeaa liiketoiminnan etiikkaa omien ja Indutrade-konsernin eettisten ohjeiden mukaisesti.

Välitämme turvallisuudesta ja kunnioitamme kaikkia yritykseemme liittyviä ihmisiä. Pitkän aikavälin menestyksemme perustuu liiketoiminnan harjoittamiseen oikeudenmukaisella ja eettisellä tavalla. Tämä on kuvattu konsernin eettisessä ohjeistuksessa, jota noudatamme kaikissa tilanteissa.

Whistleblowing

Mikäli tahdot ilmoittaa havaitsemistasi väärinkäytöksistä, jotka rikkovat nykyistä lainsäädäntöä, etiikkaa, moraalia tai Indutraden politiikkaa, voit ilmoittaa havaintosi konsernin whistleblowing-ilmoitusjärjestelmässä. Asiakkaiden ja työntekijöiden rooliksi jää ilmoittaa havaitsemansa vakavat väärinkäyttöepäilyt, jotka olisi estettävä tai korjattava. Et tarvitse todisteita epäilyistäsi, mutta kaikki viestit on toimitettava rehellisyyteen nojaten.

Raportit tehdään osoitteessa: https://report.whistleb.com/en/indutrade

Indutrade on hankkinut palvelun ulkoiselta palveluntarjoajalta, joka on erillinen organisaatiomme IT-ympäristöstä. WhistleB varmistaa raportoijan anonymiteetin - se ei seuraa IP-osoitteita tai muita tietoja, joiden avulla viestin lähettäneen henkilön tunnistaminen olisi mahdollista. Viestit ovat salattuja, ja niitä voivat purkaa vain nimetyt henkilöt. WhistleB ei voi purkaa ja lukea viestejä. 

Anna määrä:

Lisää