Toimiva aluemittausjärjestelmä säästää rahaa ja ympäristöä!

Raisiossa herättiin talousveden vuotoprosentin nousuun, kun jopa 24% vedestä katosi linjastosta. Jo aiemmin jätevesipumppaamoiden valvonnassa käytettyyn Lining AqvaRex®-järjestelmään liitettiin vuonna 2012 talousveden aluemittausjärjestelmä automatisoimalla 22 mitta-asemaa.

Raision Vedellä on yhteensä 250 km vesijohtoa sekä 27 km runkojohtoa lakkautetun kuntayhtymä Raisio-Naantalin vesilaitoksen osalta. Veden hankinta Turun Seudun Vesi Oy:ltä sekä jakelu Raisioon ja edelleen Naantalin kaupunkiin ja Maskun kuntaan päätettiin siirtää aluemittausjärjestelmän valvonnan alle. Talousveden aluemittausjärjestelmä toteutettiin laajentamalla vuonna 2011 jätevesipumppaamoiden valvontaan kilpailutuksen perusteella valittua Lining Aqva-Rex® järjestelmää. Aluemittausjärjestelmässä automatisoitiin 22 mitta-asemaa, joista 15 sijaitsi Raision alueella ja seitsemän eri kuntien rajoilla.

Järjestelmä maksoi säästöjen myötä itse itsensä

AqvaRex-järjestelmä valvoo ja mittaa hetkellisvirtaamaa, vesimäärää, suuntaa sekä verkostopainetta.Yöajan virtaamatietojen avulla järjestelmässä pystytään paikallistamaan vuotokohdat, joiden tarkka sijainti maastossa selvitetään kuuntelulaittein. Lähtötilanteen 24% oli verkoston vuotavuus vuoden 2014 lopussa enää 12% ja vuoden 2015 lopussa vain 8 %.  Vuotojen korjauksista johtuvat yleiskustannukset pienenivät 70.000 €/vuosi lähtötilanteesta. Näin ollen järjestelmän hankintakustannusten takaisinmaksu aika oli noin kolme vuotta.

 

Hyvin meni!

Onnistuneen projektin jälkeen on helppo jakaa kiitosta.

”AqvaRex on yksinkertainen käyttää ja sen oppiminen on ollut todella helppoa. Olemme erittäin tyytyväisiä Liningin Automaatio-osaston toimintaan tämän projektin toteutuksessa”, toteaa Jani Kunnas, työnjohtaja, Raision Vesi Oy.

”Me Liningilla olemme erittäin iloisia, että olemme saaneet olla mukana näin hienossa ja onnistuneessa projektissa. Yhteistyö Raision Veden kanssa on sujunut erittäin hyvin ja eteen tulleet haasteet on aina saatu selätettyä hyvässä yhteisymmärryksessä. Onhan tämäkin taas yhdenlainen ympäristöteko”, kertoo Liningin Automaatio-osaston vetäjä Mika Cederberg.


Anna määrä:

Lisää