Erilainen pumppaamosaneeraus Lahti Aqualle Hollolaan - työmaalla tarvittavat työt minimoitu

Lahti Aquan ylläpitämä Hollolan Mursketien pumppaamo oli tullut käyttöikänsä päähän. Heikko yleiskunto, pieni säiliötilavuus sekä tulevaisuuden mitoitusvirtaaman lisääntymisen johdosta, Lahti Aqua uudisti pumppaamon kokonaan.

Pumppaamon sijainti on arka ilkivallalle ja maanpäälliset rakenteet tai ”kevyemmät” ratkaisut eivät tulleet toteutuksessa kyseeseen. Pumppauskapasiteetin lisääminen, sekä tasaaminen pumppaamolla selkeytti pumppuvalinnan ja putkistomitoituksen nykyiseen, että tulevaan tarpeeseen. Lahti Aquan hyvät kokemukset vanhojen betonipumppaamoiden toiminnasta ja rakenteiden elinkaaresta, ohjasi toteutuksen betoniseen moduulielementtipumppaamoon.

Pumppaamo toteutettiin Lining XXL-moduulielementtipumppaamona

"IT-betonin käyttö valmistuksessa takaa tiiviin ja laadukkaan pinnan elementteihin. Teimme valmiiksi pumppaamon pohjan muotoilun, huoltoluukkujen ja hoitotason asennukset sekä erillisen venttiili-keskuskaivo varustelun ja sähköistämisen elementtitehtaalla sisätiloissa.Pumppaamon ja venttiili-keskuskaivon valmistelu elementtitehtaalla nopeutti ja selkeytti asennustöitä työmaalla,”kertoo Sami Nuijanmaa, projektipäällikkö, Oy Lining Ab.

Isojen betonielementtien kanssa tulee huomioida niiden paino ja sen edellyttämä nostokalusto työmaalla. Mursketiellä pumppaamon pohjaelementille kertyi painoa 32 tn, edellyttäen 250 tn nosturin turvalliseen ja hallittuun elementtien asennukseen 5 m syvään luiskattuun kaivantoon. Valmiiksi varusteltujen elementtien asennus on merkittävästi nopeampaa ja hallitumpaa kuin kohteessa, säiden armoilla, toteutettu betonimuottien teko ja valut,” huomauttaa Sauli Pihamaa, suunnitteluinsinööri, Lahti Aqua Oy.

Mursketiellä uuden pumppaamon asennus vanhan pumppaamon viereen oli mahdollista, joten viemäreiden ja sähkönsyötön liitostöistä johtuva käyttökatko oli varsin lyhyt. ”Hyvän koneenkuljettajan, asentajien ja nykyaikaisen kaivukaluston merkitys on suuri asennusten onnistuneeseen toteutukseen, samoin suunnitelmien ja lähtötietojen paikkansapitävyys, tässä kohteessa kaikki nämä toteutuivat erinomaisesti,” kommentoi Ari Jousmäki, projekti-insinööri, Lahti Aqua Oy.

Lahti Aqua on kehittänyt vuosien varrella pumppaamoiden varustelutasoa ja kuten kaikissa muissakin pumppaamoissa, niin myös Mursketille asennettiin jätevedelle magneettinen virtausmittari, sekä painelähetin. Nämä asennetaan verkostonhallinnan ja -mittauksen välineiksi, sekä ennakoivia huoltoja silmällä pitäen.

Esimerkkinä Lahti Aquan lähtevän veden virtausmittauksessa käyttämästä Krohne Optiflux 2000 mittaputkesta Krohne IFC300 vahvistimella, saadaan jätevedestä sähkönjohtavuus sekä lämpötila ja näitä tietoja hyödynnetään esim. vuotovesien kartoituksessa. Pumppaamon pinnanmittaus toteutettiin mikroaaltotutkalla perinteisen paineanturin sijaan. ”Mikroaaltotutka on toiminut erinomaisesti. Yleisesti käytetyn paineanturin ja sen suojaputken huoltopesu poistui tässä kohteessa” toteaa Mikael Bragge, Verkostoinsinööri, Aqua Palvelut Oy.

”Ainoa murhe asennuksissa oli kaivuiden alussa vastaan tullut orsivesi, mutta siitäkin selvittiin kahden viikon orsivesipumppauksella ja kaivuiden aloituksen siirrolla. Pumppauksella varmistettiin kohteen turvallinen kaivaminen,” sanoo Jyrki Syrjänen, kaivinkoneenkuljettaja, Erkkiheikkilä Oy.


Pumppaamoalue ennen sanerausta
Venttiilikeskuskaivo 1
Venttiilikeskuskaivo 2
Mittakuva2
Mursketie 3 9
006pumpaamosäiliö
007venttiilikeskuskaivo
008pumpu ja automaatio
Pumppaamoalue saneerauksen jälkeen
Pumppaamon pohjaelementti tehtaalla
1Välielementtien nosto
Elementtipumppaamo asennettuna
Pumppaamo sisältä

Anna määrä:

Lisää