Levin uusi jätevesipumppaamo – ei mikään perus jätevesivesipumppaamo

Levi1

Levin laajentuessa Ylä-Levin suuntaan, tarvittiin alueen lisääntyneelle jäteveden määrälle uusi jätevesipumppaamo. Hankkeen tarkoituksena oli rakentaa uusi jätevedenpumppaamo Levin keskustataajaman Ylä-Levin kaava-alueelle, joka on osa siirtoviemäriä ja jolla jätevedet johdetaan Levin keskustasta jätevedenpuhdistamolle. Yli 40 ravintolan jätevedet kiertävät tämän pumppaamon kautta, joten rasvaa kertyy huomattavan paljon. Omat haasteensa oli myös pumppaamon sijainnilla, joka on vilkkaan hiihtoladun varrella, joten hajuton pumppaamo oli ainoa vaihtoehto tähän tarkoitukseen.

”Aina on kehitettävä omaa toimintaa ja me halutiin kokeilla uutta tekniikka, jolla voitaisiin minimoida jätevesien aiheuttamat hajuhaitat, pumppaamon huoltokäynnit, pumppaamon energia kulutus. Olin kuullut jo Hidrostal-pumpuista ja Prero -pumppaamopohjasta muiden vesilaitosten edustajilta, joten kiinnosti lähteä kokeilemaan millaisesta ratkaisuista oikeasti, on kysymys. Eniten varmasti vaikutti se, ettei tällä Prero
Clean pohjaratkaisulla pääse muodostumaan pumppaamoon varsinaista lauttautumisongelmaa, kun meillä on pienellä alueella monia ravintoloita, joiden jätevesistä tulee paljon ravintolarasvoja, jotka edesauttavat pintalautta ongelman muodostumisessa. Jätevesipumppaamot yleensäkin jollakin tavalla aiheuttavat hajuhaittoja ja Prero -pohjien avulla tätä pyritään minimoimaan. Tämän kokoluokan pumppaamoa, joka on varustettu Prero -pohjalla ei vielä ole Rovaniemestä ylöspäin tehty.” Sanoo Levin Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Hannu Teppo.

Levin prerot ennen valuja

Prero-pohjat ennen ympärysvalua.

Levi2

Prero-pohjat valettuna.

Pumppaamon ajotapa säästää merkittävästi energiaa

Kohteeseen haettiin energiatehokasta ratkaisua pumpuilla, joilla on mahdollista ajaa mahdollisimman pitkiä käyntijaksoja toimintavarmasti. Levin pumppaamossa on minimoitu pumppaukseen käytettävä energia pumppujen ajotavan säätämisellä siten, että painepuolen aiheuttamat virtaushäviöt on minimoitu pumppaamalla vesi eteen päin mahdollisimman tasaisesti ja pitkillä käyntijaksoilla. Taajuusmuuttajat säätävät pumppujen pyörimisnopeutta ja sitä kautta pumpun tuottamaa virtaamaa pumppaamosäiliön pinnan korkeuden mukaan. Tällainen ajotapa vaatii pumpun juoksupyörältä optimaalisen geometrian, jottei juoksupyörään tartu pitkät kuitumaiset kiintoaineet pitkissäkään käyntijaksoissa. Pumppaamoon asennettiin kolme kappaletta 18,5 kW Hidrostal pumppua, jotka ovat varustettu ruuvijuoksupyörällä, joka on optimaalinen tällaisiin haasteisiin ja ajotapaan. Pumppuihin on valittu erittäin hyvin kulutusta kestävät hydrauliset osat eli 25 % kromirautainen pesän pohja ja haponkestävä juoksupyörä. Näillä materiaalivalinnoilla pystytään pidentämään pumppujen elinikää huomattavasti. Lisäksi pumput on varustettu päittäisraon säädön ulkopulisilla säätöruuveilla, joiden avulla päittäisraon säätö on hyvin helppoa ja nopeaa suorittaa ilman, että pumppuja pitää erikseen kuljettaa huoltoon. Päittäisraon optimaalisella välyksellä on merkitystä pumpun hyötysuhteeseen eli energian kulutukseen.

Pumppujen ohjauksessa hyödynnetään Lining Aqva Semi pinnanohjaus logiikkaa, joka yhdessä taajuusmuuttajien kanssa mahdollistaa halutun energiaa säästävän ajotavan. Samainen Aqva Semi pinnan ohjauslogiikka ajoittaa halutun syklin pinnan alas ajamiseksi, jotta Prero-pohjan toiminnallisuus toteutuu.Pääsääntöisesti pintaa pidetään pumppaamossa korkeammalla juurikin energian kulutuksen minimoimiseksi ja hörppytoimintoa, jossa vesi ajetaan Preron poteroon toteutetaan vain tarpeellinen lukumäärä vuorokaudessa.

Krohnen Optiflux virtausmittari mahdollistaa käyttäjälle tarkat virtaamatiedot ja pumppaamon optimoinnin.

Pinta-anturina käytettään Vega mikroaaltotutkaa, joka mahdollistaa veden pinnan pumppaamisen normaalia pinta-anturia alemmalle tasolle. Lisäksi mikroaaltotutka poistaa pinnanmittauslaitteen huollon tarvetta, koska ei ole tarvetta liettyvälle pinta-anturin suojaputkelle. Pumppaamo on varustettu myös Krohnen Optiflux virtausmittarilla, joka mahdollistaa käyttäjälle tarkat virtaamatiedot ja pumppaamon optimoinnin.

Ensilumen ladut kiristivät aikataulua

”Projektin kokonaisuutta miettiessä on hyvä pitää mielessä, että aloittaa maarakennustyöt ajoissa, kun talvisesonki alkoi painamaan päälle. Loppujen lopuksi pumppaamo oli jo toiminnassa viikkoa etuajassa aikataulusta, jonka ensilumi oli kiristänyt”. Kertoo Levin Vesihuolto Oy:n verkostomestari Tapani Kumpula. Tapani lisää vielä ”Levillä on riittänyt koronasta huolimatta väkeä. Pumppaamon kapasiteetti on riittänyt hyvin, jopa yhdellä pumpulla on tavara siirtynyt. Myös pumppaamon hajuhaittojen minimoinnissa on onnistuttu hyvin.”

Nyt kun projekti on valmis

” Projekti oli meille alusta loppuun helppo. Kiitokset Liningin Pohjois-Suomen aluemyyntipäällikkö Jyrki Nikkiselle ja tuoteryhmäpäällikkö Kari Tamsille erityisesti käyttöönottovaiheen panoksesta. Meillä oli jo aikaisempaa kokemusta uuden pumppaamon hankinnasta ja käyttöönotosta, mutta tämä projekti oli meille erityisen vaivaton. Halusimme, että kaikki pumppaamon yksityiskohdat on mietitty loppuun asti aina huoltorakennuksen modernia yleisilmettä myöten." Kiteyttää kokonaisuuden Hannu Teppo.

Levi4

Artikkelin kirjoitushetkellä Hannu Teppo toimi Levin Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja. Nyt Hannu Teppo on yrittäjänä Verkostomestareissa, joka on rakennuttamisja konsultointipalveluita tarjoava yritys toimialueena Lapin lääni. Vasemmalla Levin Vesihuolto Oy:n verkostomestari Tapani Kumpula ja toimitusjohtaja Hannu Teppo.

Levi6

Anna määrä:

Lisää