Lining AQUAVISIO på Åland

Åland

Vi bjöd in representanter från alla Ålands vattenverk till Mariehamn för presentation av AQUAVISIO. Den aktuella frågan väckte intresse redan innan evenemangets start och vi kunde ha bra diskussioner.
AQUAVISIO är ett mjukvarupaket designat speciellt för övervakning och hantering av vatten- och avloppsnätverk. Systemet kombinerar befintliga styr- och övervakningssystem med hjälp av en maskininlärningsalgoritm till en heltäckande övervaknings- och styrlösning för nätverket.

Jag berättar gärna mer!
Niklas Wärnhjelm
tel. 050 350 6564
niklas.warnhjelm@lining.fi

 

Anna määrä:

Lisää