Tervetuloa webinaariin kuulemaan FRENDS integraatioalustan ja AQUAVISIO järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista!

AQUAVISIO x Frends webinaari 032024

FRENDS + AQUAVISIO - älykäs automaatioratkaisu osana vedentuotannon kokonaisuuden kehittämistä luotettavammaksi, tehokkaammaksi ja tietoturvalliseksi.

Vesihuoltolaitokset pyrkivät parantamaan prosessitehokkuutta, jossa tiedon kerääminen, tiedon havainnointi ja sen tehokas hyödyntäminen mahdollistavat toiminnan kehittyneemmän seuraamisen, paremman tilannekuvan tuottamisen sekä turvallisuuden edistämisen mahdollistaen tehokkaamman varautumisen poikkeustilanteissa. Älykäs integraatioalusta mahdollistaa teknologioiden toimivan ja suoraviivaisen liittämisen muihin olemassa oleviin teknologioihin, järjestelmiin ja käytäntöihin.

 Integraatioalusta liittää uudet toiminnot vesilaitoksen olemassa oleviin automaatio- ja IoT-järjestelmiin tietoturvallisesti. Integraatioalustan avulla vesihuoltolaitos pystyy yhdistämään eri järjestelmässä olevan datan.

 Webinaarissa kerromme esimerkin kautta, miten asiakkaamme ovat FRENDSin mallinnetun prosessin avulla yhdistäneet tehokkaasti etäluettavista vesimittareista ja aluemittausjärjestelmästä vesimäärätiedon saavuttamalla tarkemman tilannetiedon ja tiedonhallinnan aluekohtaisen vesitaseen, alueella myydyn veden määrän sekä alueen vuotavuuden Lisäksi kerromme kuinka Lining pystyy auttamaan asiakkaita järjestelmien integroinneissa.

 Prosessin avulla voidaan automaattisesti laskea alueen etäluettavista mittareista alueen kulutus, vaikka mittareiden penetraatio on alhainen.  Prosessissa voidaan välittömästi laskea, kuinka monta prosenttia alueen mittareista on etäluennan piirissä, minkä perusteella prosessi laskee pienellä virhemarginaalilla oikea kulutusluvun eli 100 % arvon.

Ilmoittaudu täällä webinaariin

 Tervetuloa kuulemaan FRENDS integraatioalustan ja AQUAVISIO järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista!

 

Anna määrä:

Lisää